BRÆNDERE TIL STORMKØKKEN

VÆLG DET BEDSTE BRÆNDSTOF TIL DIN MADLAVNING

I denne artikel finder du en gennemgang af forskellige typer af brændere til stormkøkkenet. Vi anvender Trangia pga. dens høje stabilitet og indbyggede vindskærm, men de følgende råd kan også bruges ved valg af andre typer.
Valg af brændstof til dit stormkøkken handler i høj grad om tilgængelighed af brændstof, og hvilke forhold du campere under. Campere du i normale campingforhold og ikke skal lave kaffe i 30 graders frost, eller på toppen af et bjerg, så kommer du langt med sprit eller gas, men hvorfor virker de ikke i disse forhold, og hvad er bedst? Læs mere her, og du vil være bedre rustet, når du skal vælge brændstoftype til dit stormkøkken.

OVERSIGT OVER BRÆNDERE

Brændertype
Alkohol-/Spritbrænder
Gasbrænder
Multifuelbrænder
Effekt ca.
500W
200 til 2000W
400 til 1100W (2300W)
Tid for kogning af 1L vand
ca. 10 min
3-5 min
5-7 min
Forbrug for kogning af 1L vand
22g
10-14g
11-14g
Pris for kogning af 1L vand
0,5kr. (1L sprit til 21kr.)
1,0kr. (450g dåse til 39kr.)
0,25kr. (diesel til 10kr.)
Sod afsmitning
Ja
Nej
Ja, under forvarmningen
Regulerbar
Nej, minimalt
Ja
Ja
Kan anvendelse i frost
Muligt
Ja, ved højt propan indhold
Ja
Tilgængelighed af brændsel
De fleste stede
Special-/ campingbutikker
Større supermarkeder
Over alt
Forbrænding
Svag og rolig flamme
Jævn og konstant flamme
Kan være støjende og ujævn
Forberedelse før brug
Ingen
Ingen
Trykrejsning og forvarmning

 

DE FORSKELLIGE TYPER BRÆNDERE

Sprint-/alkoholbrænder

Trangia spritbraender

Brænderen fungerer ved at der påfyldes alkohol i midten, hvorefter man antænder overfladen, dette får alkoholen til at koge, og fordampe igennem en række huller i kanten, for derefter at antænde sig selv.

Den mest anvendte alkohol er sprit (ethanol). Fordelen ved sprit er klar, du kan stort set alle steder få fat i sprit, under handelsbetegnelser som husholdningssprit, rød ethanol, ethanol mm. Generelt er det forholdsvist billigt.
Sprit har i sin rene form, ethanol 100%, en brændværdi ca. 30,0 MJ pr kilogram, hvilket er noget lavere end andre brændstoffer, men til gengæld brænder den med en rolig blå flamme, og larmer minimalt under forbrændingen.

 

Alkoholbrændere er dog forbundet med nogle ulemper som gør det mindre ideelt i campingkøkkenet.

 • Alkoholbrændere er generelt svære at regulere, de brænder langsomt og ved lav energi, hvilket betyder lang tilberedningstid og forholdsvist stort brændstofforbrug.
 • Skulle man komme til at vælte eller bare skubbe til brænderen, har man flydende brændbar væske, formentligt med ild i, ud over det hele.
  Laver du mad i teltet kan det være meget farligt.
 • Husholdsningssprit er ikke helt rent (omkring 93% ethanol), og det resultere i sod på dine gryder, og i luften i teltet. Sod kan mindskes ved at tilføre ca. 10% vand til spritten før det tændes.
 • Under forbrænding af sprit, dannes sammen med CO2, en del vand, og det kan mærkes på indeklimaet i teltet.
  (Forbrændingsreaktion for sprit: C2H5OH + 3 x O2 -> 2 x CO2 + 3 x H2O)
 • Løber brænderen tør for sprit under tilberedningen af maden, bør brænderen afkøle inden du hælder mere sprit i.
 • Ved kolde temperature er det nødvendigt at forvarme brænderen da spritten ellers har svært ved at fordampe. (78.4 °C)
 • Kræver en tæt dunk til opbevaring

 

Trangia brænder

Der findes beslægtede alkoholer. Metanol er giftig ved berøring, indtagelse og indånding, hvorfor man skal holde sig fra det. Rundt på nettet nævnes også Propanol og Isopropanol som brændsel, de vil sode en del, og anbefales ikke.

Trangia spritbrænderen består af en brænderdel, et låg og et skydelåg hvor der er mulighed for at justere flammens styrke. Spritbrænderen vejer 88g.

 

 

 

Gasbrænder

Gas udmærker sig ved at brænde rent, og let at regulere. Med lidt træning vil du kunne regulere din gasstormkøkken lidt så fint som kogepladerne hjemme i huset. En fordel er også at skulle uheldet være ude, og du kommer til at vælte stormkøkkenet, så er der ingen brændbare væsker/gas så snart der er slukket for gassen.

Gasflasker på omkring 230g og 450g er efterhånden normale at finde rundt omkring i Europa. Tankstationer, campingpladser, og større supermarkeder har dem ofte, men er du uheldig kan du risikere at stå uden gas til madlavningen på ferien, så hav gerne en ekstra gasflaske med på tur, eller en spritbrænder som nødløsning.
De flasker der anvendes er trykrejste, har ofte en dobbelt sikkerhedsventil, og et international standardgevind (7/16) så de kan demonteres. De indeholder Butan, eller en blanding af primært Butan og Propan, og har en brændværdi på ca. 50,0 MJ pr kilogram.
Brændværdien er derfor 66% højere end sprit, så brændstofforbruget er mindre, til gengæld skal trykrejste gasbeholdere behandles varsomt, og kan være forbundet med eksplosionsfare ved forkert brug og opbevaring. Husk at de skal bortskaffes som trykbeholdere.

Trangia Gas

Det skal også bemærkes at gastrykket bliver lavere ved kolde temperature, hvorfor gas ikke anbefales i kolde egne, og ren butan brænder dårligt i stor højde (>2000m).

Man kan købe gasbrændere til montering direkte på gasdåsen, hvilket giver et fint gasblus til udendørsbrug på fast underlag. Skal du have det med ind i teltet, vil en gasbrænder til montering i et stormkøkken, som eksempelvis i Trangia samme sted som spritbrænderen, være en mere stabil løsning. Vægten er 179g uden gas-beholder. Gasforbruget er i følge manualen op til 150g /h og leverer ca. 2130W med gas ved 1 bars tryk. Vores erfaring er at der kan laves mad til to mindst 15 gange på en 450g flaske. Det svare til kogning af ca. 30L vand, eller ca. 3 timers tilberedning ved ca. mellem styrke.

Note:
Da gasforbruget er interessant i forhold til hvor meget der er nødvendigt på en længere ferie, har vi valgt, at gasforbruget så vidt muligt bliver oplyst for vores opskrifter.

 

Primus-/Multifuelbrænder

Multifuel brænder. Billedet er lånt fra www.trangia.com

En multifuelbrænderen består af en højtryksdyse, et forvarmningskammer og en tryktank med en pumpe. Der anvendes rensebenzin, diesel eller petroleum, benzin 98 oktan, flybrændstof og flere andre brændstoffer.
Da brændstoffet kræver at blive sat under tryk for at blive afbrændt, skal der pumpes tryk i tanken inden brænderen antændes, dette gøres ved hjælp af en lille håndpumpe.
Multifuelbrændere kan være svære at tænde, og vil først brænde rent efter en del forvarmningstid. I starten vil den have en støjende og have en urolig flamme, for senere at blive mere stabil. Til gengæld kan du næsten altid finde noget der kan brænde under alle forhold, så de er perfekte til ekstreme forhold. En anden fordel er at brænderen kan justeres på samme måde som et gasblus. Effekten kan være ganske høj og beskrives til op over 2000W. Vi har dog ikke oplevet denne høje effekt.

 

Vores erfaring med multifuelbrænder er, at de kan være noget rod at arbejde med, kan sode meget og kræver for mange forholdsregler, og falder derfor udenfor “let” temaet, men nogle sværger til disse.

Til Trangia vejer systemet 450g. Trangia opgiver ikke hvor meget energi multibrænderen kan levere, dette vil blive testet i det følgende afsnit.

 

 

 

 

BESTEMMELSE AF EFFEKT

Søjlediagrammet til højre viser resultatet af flere forsøg hvor der opvarmes 1kg vand i trangiaen fra omkring 15 °C til 100 °C.

De grønne søjler viser hvor stor effekt (Watt) der bliver overført til vandet. Effekten vil kunne sammenlignes med effekten af en elkogekande eller kogeplade.
Som det ses kan gas reguleres fra ca. 200W til ca. 2000W, hvilket betyder at både simremad og stegning af større stykker kød kan tilberedes uden problemer. Effekten er samtidig et udtryk for tilberednings tid, og en liter vand kan koges næsten 4 gange hurtigere på gas end på sprit, hvilket kan være en fordel når man vender sulten tilbage fra dagens aktiviteter, eller bare trænger til en kop kaffe.

De gule søjler viser hvor godt brændstoffet udnyttes, og det ses at de forskellige udnyttes ca. lige godt. Det ses også at udnyttelsesprocenten generelt bliver bedre hvis der skrues ned for blusset, og maden opvarmes langsomt.

 

Hvis du er vægtfanatisk, så kan det også udledes, at valg af brændstof i mindre grad afhænger af, hvor godt man udnytter det under forbrændingen, men mere om brændværdien og emballagens vægt. Da brændværdien er omkring 30MJ/kg for sprint, og de andre ligger pænt fordelt omkring 45MJ/kg, er emballagen væsentlig at kigge på.

Er du interesseret i tal, kan du se lidt af grundlaget for søjlediagrammet i tabellen her ved siden af.
Alle test af brændere er foregået med en Trangia 25-1 med stor gryde og pande som låg. Ved test af træ, er anvendt samme gryde og pande som låg.

 

Tabel

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *